6 เส้น 7,900.-บาท

ร้อยไหม

นวัตกรรมความงามแห่งการยกกระชับใบหน้า ด้วยการร้อยไหม

บาร์บ หรือไมก้างปลา ที่มีเงี่ยงเล็กๆ คล้ายก้างปลาตลอดความยาวเส้น จึงช่วยยกกระชับและดึงผิวได้ดียิ่งขึ้น เงี่ยงของไหมจะช่วยยึดพยุงผิว และสามารถดึงผิวให้ตึงขึ้นได้ดีกว่าไหมชนิดเส้นเล็กๆ  การร้อยไหมนี้ ช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น คางสองชั้น ผิวหน้าหย่อนคล้อย หรือมีปัญหาแก้มย้อยที่ทำให้ดูแก่ก่อนวัย ร้อยไหมที่ Victory M Clinic โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้วยเทคนิคขั้นสูง ยกกระชับได้มากกว่า อยู่ได้นานยิ่งขึ้น

ไหมล็อค/ก้างปลา

1 เส้น 1,500.-บาท

4 เส้น 5,690.-บาท

8 เส้น 9,900.-บาท

10 เส้น 11,900.-บาท

สอบถามรับคำปรึกษาฟรี

VICTORY M CLINIC

  • https://www.facebook.com/VictoryMCli
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

1,3/1-4 อาคารวิคตอรี่คอนเนอร์ ถนนพญาไท แขวงพญาไท เขตราชเวที กรุงเทพฯ 10400
โทร.​ 090-997-2772 Bangkok, Thailand

Created by : RABBITANDJOHN Company