top of page

8 ครั้ง  15,900.- บาท

Shock wave Therapy

Shockwave Therapy - ฟื้นฟูสุขภาพทางเพศท่านชาย
- นวัตกรรมการกระตุ้นการเกิดเส้นเลือดฝอยใหม่ ทำให้เลือดไหลเวียนดีขึ้น
- ไม่มีผลข้างเคียง ไม่สร้างบาดแผล ไม่ต้องพักฟื้น ทำกิจกรรมต่อได้ทันที
▪ 1 ครั้ง เพียง 2,900.-
▪ 4 ครั้ง เพียง 9,900.-
▪ 8 ครั้ง เพียง 15,900.-

Collagen

shock wave therapy.jpg

1 ครั้ง  2,900.- บาท

4 ครั้ง  9,900.- บาท

สอบถามรับคำปรึกษาฟรี

Thanks! Message sent.

bottom of page